Hibe ve Teşvikler

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı

Amacı

Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasiteleri artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir
İş birliği kuruluşları, tasarımcı şirketler, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler
Destek Unsurları

Personel brüt maaş giderleri

Alet-teçhizat malzeme, yazılım giderleri

Seyahat, web sitesi giderleri

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti:

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programı kapsamında şirketlerin giderleri

3 Yıl Sürecince

1.400.000 ABD (dolarına kadar desteklemektedir)

Destek Üst Limiti:
Proje süresi en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenir.
Dikkat Edilecek Hususlar:
 • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
 • İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.
 • Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerinin Bakanlık tarafından belirlenen (ek-3) listede yer alması gerekmektedir.
 • İkinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi desteklenmektedir.
 • Tasarım ve Ürün geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın ret bildirim tarihinden itibaren 6 ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dâhil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Programı

Amacı

Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatırımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yükseltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak amaçlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

Destek Unsurları
 • Makine ekipman, donanım giderleri
 • Yazılım giderleri
 • Eğitim, danışmanlık, yurt dışı müşteri ziyaretleri giderleri
 • Belge/test analiz giderleri
Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti:

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin giderleri 2 yıl süresince 1.000.000 ABD dolarına kadar desteklenmektedir.

Proje Süresi:

Proje süresi en fazla 24 ay olacak şekilde belirlenir.

Destek Unsurları
 • Şirketler tarafından Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri diğer belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Aralarında organik bağ olan tedarikçilerden en fazla biri bu destekten faydalanabilir.
 • Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir
 • Proje kapsamında temin edilen Makine, Ekipman, Donanım ve Yazılım satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç)yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.
 • Bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.
 • Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme(prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır.
 • Projenin hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmayacaktır.
 • Tedarikçilerin başvuruda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir.

HİSER Programı

Amacı

Firmaların ihracat kapasitelerini ve rekabetçilik seviyelerini artırmak için sektörde üretim yapan firmaların bulunduğu kümelenme projelerini desteklemektedir.

Kimler Faydalanabilir
Sağlık Turizmi Şirketleri
Bilişim Şirketleri
Film Yapımcısı-Dağıtıcısı Şirketler
Eğitim Kurumları
Yönetim Danışmanlığı Şirketleri
Yayıncılık Kuruluşları
Lojistik Şirketleri
Destek Unsurları
 • İstihdam İhtiyaç Analizi
 • Eğitim/Danışmanlık
 • Yurtdışı/Yurtiçi Pazarlama

Destek Oranı: %75

TURQUALITY Programı

Amacı
Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenerek firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Kimler Faydalanabilir
Programa başvurabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki üç şartı taşıması gerekmektedir:
Başvuru sahibi Turquality’e konu olacak markası/markaları ile ihracat gerçekleştirmeli
Başvuru sahibinin Turquality’e konu olan markası/markaları Türkiye’de tescilli olmalı
Başvuru sahibinin Turquality’e konu olan markası/markaları uluslararası pazarların en az birinde tescilli olmalı
Destek Unsurları
 • Tanıtım / Reklam / Pazarlama / Halkla İlişkiler Harcamaları
 • Yurt Dışı Birim Kira Giderleri (Ofis, depo, mağaza, showroom)
 • Mağaza Dekorasyon Giderleri
 • Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları Kira Harcamaları
 • Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Mühendis, Aşçı/Şef Brüt Maaşları
 • Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescil Giderleri
 • Kalite, Hijyen, Ürün ve Çevre Belgeleri Harcamaları ile Ürün Test ve Analiz Giderleri
 • Franchising Kapsamında Dekorasyon Giderleri
 • Franchising Kapsamında Kira Giderleri
 • Danışmanlık Giderleri
 • Yazılım Lisans Giderleri, Yazılım Kiralama Giderleri, Yazılım Bakım Anlaşması Harcamaları, Özel Yazılım Geliştirme Giderleri
 • Pazar Araştırma Yaptırtma ve Pazar Araştırması Raporu Satın Alma Giderleri
Destek Oranı: %50

E-TURQUALITY Programı

Amacı
Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak yürütülecektir.
Kimler Faydalanabilir
Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları destek programına başvurabilmektedir.
Destek Adı Destek Oranı
Tekno Hızlandırıcı İhracat Projelerinin Desteklenmesi
%70
Stratejik İş Planı Desteği
%75
Yurt içi tescil belgesine sahip olunan ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil-koruma ve alım desteği
%60
Yurt dışı tescil belgesine sahip olunan ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkı tescil-koruma ve alım desteği
%60
Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği
%50(Yeni mezun mühendis alımında Destek Oranı: %70)
Kiralama Desteği - 1
60%
Kiralama Desteği - 2
60%
Pazara giriş desteği
60%
Rapor ve veri analizi desteği
60%
Belgelendirme Desteği
Arama D.O.: %60 Test D. O.:%50
Yurt Dışına Yönelik Gerçekleştirilecek Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği - 1
70%
Firmaların hizmetlerinin ve hizmet alımlarının Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği - 2
70%
Ürün yerleştirme desteği
60%
Danışmanlık desteği
60%
Digital platformlara yapılan harcamalarınKomisyon desteği - 1
70%
Acentelera yapılan harcamaların Komisyon desteği - 2
60%
Yurt dışı ihale desteği
20%
Yurt dışı ihale desteği
15%
Yurt dışı ihale desteği
10%
Yurt dışı ihale desteği
%7,5 12.000.000 TL ye kadar desteklenir
Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği
70%
Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği
60%
Veri merkezi desteği
60%
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
60%
Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
70%
Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
60%
Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımına yöneik danışmanlık desteği
60%
E-Turquality programının kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
100%

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.