Hibe ve Teşvikler

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

Nitelikli Eleman Desteği

Amacı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ürettiği mal veya hizmetlerin kaliteli ve verimli olmasıyla rekabet gücünün artması amaçlanmıştır.

Kimler Faydalanabilir

KOBİ statüsünde olan işletmeler

KOBİ beyannamesi olan işletmeler

İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler

Destek Unsurları

Personel net maaş desteği

Destek Oranı: %60

Yurt İçi Fuar Desteği

Amacı

Gerçekleştirilmek istenen uluslararası fuar harcamaları karşılanarak üretilen ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve çok sayıda uluslararası düzeydeki katılımcıya ulaşılması hedeflenmiştir.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

Boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderleri

Destek Oranı: %60

Sınai ve Mülkiyet Hakları Desteği

Amacı

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

Sınai mülkiyet haklarının korunmasını sağlamak amacıyla yapılan giderler

Destek Oranı: %60

Belgelendirme Desteği

Amacı

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

Müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge giderleri

Destek Oranı: %60

Tasarım Desteği

Amacı

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla yurt dışı hedef pazarlara yönelik gerçekleştirdikleri tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarının desteklenmesidir.

Destek Oranı: %60

Teknik Danışmanlık Desteği

Amacı

KOBİ’lerin büyümesi için ihtiyacı olan teknik bilgiler hususunda gerekli desteğin sağlanması hedeflenmiştir.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Usul ve Esaslar”da belirlenen alt alanlarda Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmeti harcamaları

Destek Oranı: %60

Model Fabrika Desteği

Amacı

KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine imkân sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla bu destek programı faaliyete geçmiştir.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

Bakanlık tarafından bildirilen; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir. Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden alacakları sadece eğitim hizmetlerini içermektedir.

Destek Oranı: %60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

Amacı

KOBİ’lerin kendi sektörü ile ilgili ürün gelişmelerini ve yeni teknik-teknolojileri takip edebilmeleri, yabancı pazarda ikili iş görüşmelerini tesis edebilmeleri, ithal/ihraç ürünler analizi ve pazar araştırmaları yapabilmeleri adına fırsat oluşturulması amaçlanmıştır.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;

  • Konaklama giderleri
  • Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri)
  • Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantıorganizasyon giderleri

Destek Oranı: %60

Bağımsız Değerlendirme Desteği

Amacı

Bu destek kapsamında işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda güvence sağlayacak bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amaçlanmıştır.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler
Destek Unsurları

18/09/2019 tarihli 30892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 05/12/2019 tarihli 30969 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu giderleri.

Destek Oranı: %60

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

Amacı

Program kapsamında ülkemizde yer alan işletmelerin enerji verimli elektrik motorları kullanımını sağlamaktır.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
KOBİ beyannamesi olan işletmeler
İşletme Geliştirme Destek Programı açık olan İşletmeler

Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB,Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmeler

Destek Unsurları

TEVMOT projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde desteklenmektedir.

Destek Oranı: %60

Test ve Analiz Desteği

Amacı

KOBİ’lerin mevcut ürün/hizmet üretimleri ile dosya maliyetlerini azaltmayı amaçlayan teknik bir destektir.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler

Destek Unsurları

Test/analiz raporu giderleri

Destek Oranı: %60

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Amacı

İmalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile COVID-19 salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerini sağlamaktır.

Kimler Faydalanabilir

Birinci Bileşen: “Program Kapsamındaki Sektörler” tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği

İkinci Bileşen: Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ’ler için istihdamı koruma ve asgari bir yeni 12 aylık istihdam oluşturma taahhüdüne karşılık işletme sermayesi desteği

2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan MKİ’ler birinci bileşenden yararlanabilir. İkinci bileşen için bu koşul aranmaz. Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olanlara destek ödemesi yapılmaz

Destek Unsurları
  • Mikro işletmeler için azami 2 yeni istihdam karşılığında toplam 200.000 TL,
  • Küçük işletmeler için azami 5 yeni istihdam karşılığında 500.000 TL destek verilir.
  • İşletme sahibi kadın veya işe alınan personel kadın ise destek miktarına 10.000 TL (her bir kadın personel için) eklenecektir.

Destek Oranı: %60

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.