Hibe ve Teşvikler
Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Amacı

Programın temelde 4 ana amacı var. Bunlar şöyle sıralanabilir.
1. KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak,
2. KOBİ’leri uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
3. İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak,
4. E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmak.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ Statüsünde Olan İşletmeler;

Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olan,

Başvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olan

Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olan (imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları
Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)

Destek Unsurları
 • Personel Giderleri
 • Teçhizat- Donanım Giderleri
 • Yazılım Giderleri
 • Tanıtım Giderleri
 • Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
 • Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri
 • Diğer Hizmet Alım Giderleri

Destek Oranı: %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli

Destek Üst Limiti:

210.000 TL (Geri Ödemesiz)

90.000 TL (Geri Ödemeli)

300.000 (Toplam)

Proje Süresi:

Proje süresi en az 8, en fazla 24 aydır. İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmamak kaydıyla kurul kararı ile 8 aya kadar ek süre verilebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 kez yararlanabilir.
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda
  bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.
 • Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.
 • Projeye konu satın alınacak yazılımın yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.
 • Destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i, işletmeye ödenen destek tutarı ise destek üst limitlerini ve toplam destek üst limitini geçemez. 

Program kapsamında 2021 yılında 821 işletmeye 47.862.640 TL tutarında destek sağlanmıştır.

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.