Hibe ve Teşvikler
Teknoyatırım Destek Programı​

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

Teknoyatırım Destek Programı

Amacı

KBS’ye kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler, Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek istediği
yatırım projeleri için bu programa başvurabilir. Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin
üretiminin ve ticarileşmesinin artması hedeflenir.

Kimler Faydalanabilir

KOBİ Statüsünde Olan İşletmeler için;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki
belgelerden herhangi birine sahip olan

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası
fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını
gösteren belgesi olan veya

Patent belgesi olan veya

Doktora tezi konusu olan veya

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya

Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya

Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı
belgelenen veya

5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu
ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her
türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile
devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için;
Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji
alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK
ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılabilir.

Destek Unsurları
 • Personel giderleri
 • Makine-teçhizat giderleri
 • Yazılım giderleri
 • Üretim hattı tasarım giderleri
 • Eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Tanıtım ve pazarlama giderleri

Destek Oranı:

Destek kapsamı içerisinde uygulanacak destek oranı %60 olup; %70’i geri ödemeli, %30’u geri
ödemesiz olarak verilir.

NOT: Personel giderleri %100 oranında desteklenmektedir

Destek Üst Limitleri:

Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti;

700.000 TL (Geri Ödemeli)

700.000 TL (Geri Ödemeli)

300.000 TL (Geri Ödemesiz)

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli

4.200.000 TL (Geri Ödemeli)

1.800.000 TL (Geri Ödemesiz)

6.000.000 TL (Toplam)

Proje Süresi: Proje süresi 4 ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirlenir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Ar-Ge/ yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla başvuru yapılabilmesi için;
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.
 • Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla başvuru yapılabilmesi için;
 • Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması, Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması, Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 TL’yi geçmemesi, Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yatırım projesine konu satın alınacak makine-teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek oran %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.
 • Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir.
 • Destek Programında belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranları toplamda %15’i geçemez.
 • Destek kapsamında alınacak makine teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden
  ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi
  itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir.
 • Yatırım projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için geri ödemesiz destek verilir. Yatırım Projesi başlangıç tarihinden itibaren son 4 ay içinde İşletmede istihdam edilmemiş olan personel yeni istihdam olarak kabul edilir.

KOBİ Teknoyatırım Programı kapsamında 106 firma desteklerden yararlanmıştır.
Destek tutarı ise 97.718.521 TL olmuştur.

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.