Hibe ve Teşvikler
İş Birliği Destek Programı​​

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

İş Birliği Destek Programı

Amacı

KBS’ye kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler, Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirmek
istediği yatırım projeleri için bu programa başvurabilir. Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan
ürünlerin üretiminin ve ticarileşmesinin artması hedeflenir.

Kimler Faydalanabilir

Programa iş birliği ortaklık modelleri ile başvuru gerçekleştirilebilir

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu,
iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık
modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen
faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Destek Unsurları
 • Personel giderleri
 • Malzeme ve hammadde giderleri
 • Makine, teçhizat ve kalıp giderleri
 • Yazılım giderleri
 • Hizmet alımı giderleri

Proje destek oranı personel giderleri hariç tüm giderler için %60 olup; %70’i geri
ödemeli, %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam Toplam Üst Limit (TL)
Yüksek
2
1.500.000
3.500.000
5.000.000
5.000.000
Orta
3
1.500.000
3.500.000
5.000.000
5.000.000
Diğer
5
1.500.000
3.500.000
5.000.000
5.000.000

Büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir.

Proje Süresi: Proje süresi en az 12, en fazla 36 aydır. İşletici kuruluşun/proje koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla kurul kararı ile 4 ay veya 8 ay ek süre verilebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı belgesine sahip olması
  edilmesi durumunda, destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • Proje başvurusunda, iş birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 2 işletmenin, büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.
 • Proje başvurularının kamu destekleriyle başarılı tamamlanmış; TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ya da Ar-Ge Merkezi projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvuruları olması ve Kurul tarafından bu kapsama girdiği değerlendirilerek Kurul Karar Formuna işlenen projelerde, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • Proje kapsamında açık kaynak kodlu yazılım kullanılması durumunda geri ödemesiz destek
  oranına %15 ilave edilir.
 • Başvuru sahibi tarafından ön başvuruda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmiş olması, proje sonucunda işletici kuruluş/proje koordinatörü tarafından projede açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığının beyan edilmesi ve bu beyanın proje sonunda yapılacak tespit ve değerlendirmede uygun bulunması kaydı ile %15 ilave destek oranı uygulanır.

2021 yılında 44 işletmeye toplamda 32.595.321 TL tutarında destek sağlanmıştır.

KOSGEB Destek Programı Kapsamında 2021 Yılında Verilen Desteklere İlişkin İstatistiksel Bilgiler;
KOSGEB, Türkiye genelinde 53.083 işletmeye destek sağladı ve desteklerin tutarı 1.703.313.760 TL olarak kayıtlara geçildi.

Türkiye Geneli İ.S: 53.083 Türkiye Geneli D.T: 1.703.313.760

KOSGEB Destek Programı Kapsamında 2021 Yılında Verilen Desteklere
İlişkin Verilerin İşletmelere Özel Ölçeksel Dağılımı

Sektörler Destek Tutarı Oran
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
8.468.367
0,5%
İmalat
1.237.348.720
72%
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı
2.147.538
0,1%
Su Temini: Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
8.108.521
0,5%
İnşaat
41.954.809
2,5%
Toptan ve Perakende Ticaret: Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
189.820.152
11,6%
Ulaştırma ve Depolama
14.418.515
0,8%
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
26.543.037
0,8%
Bilgi ve İletişim
92.958.121
5,5%
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
6.662.841
0,4%
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
54.359.889
3,2%
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
8.640.245
0,5%
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
271.916
0,02%
Diğer Hizmet Faaliyetleri
11.611.087
0,7%
Genel Toplam
1.703.313.760
%100

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.