Hibe ve Teşvikler
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Amacı

KOSGEB Ar-Ge, Ür-ge ve İnovasyon Destek Programı, yeni bir ürün veya hizmet üretilmesi
amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan projelerin ticarileştirilmesini, Ar-Ge ve inovasyon
süreçlerini desteklemeyi amaçlar.

Kimler Faydalanabilir

KOBİ Statüsünde Olan İşletmeler;

Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan

Patent belgesi ile koruma altına alınan

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan

Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede
sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları Ar-Ge
ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün

Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkan

Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan

Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılabilir.
Destek Unsurları

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri

Nitelikli Personel Giderleri

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri (Proje Danışmanlık, Eğitim, Proje Tanıtımı Giderleri,
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti)

İşletme Kuruluş Giderleri

Destek Oranı: Personel Giderleri Desteği %100
Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.
DESTEKLENECEK GİDERLER Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75
Personel Gideri Desteği
200.000
100
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
100.000
75
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği
100.000
75
DİĞER DESTEKLER Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı (%)
Proje Danışmanlık Desteği
20.000
75
Eğitim Desteği
20.000
75
Proje Tanıtım Desteği
10.000
75
Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/ Teknolojik İş Birliği Ziyareti Desteği
20.000
75

Proje Süresi: Proje süresi 4 ay ve katları olacak şekilde en az 8, en fazla 24 aydır. 

Dikkat edilecek Hususlar: 

Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek
oranına %15 ilave edilir.

Açık kaynak yazılım kullanımı beyan eden başvurular olması ve kurum tarafından uygun
bulunması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacak
belgeler %80 oranında desteklenir.

Test, analiz ve belgelendirme giderleri desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nden
alınacak hizmetler %80 oranında desteklenir.

Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet
üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek
sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik
gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün
geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

2021 yılında 219 işletme Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan yararlanarak toplamda
26.919.034 TL destek sağlanmıştır.

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.