Hibe ve Teşvikler

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

Yurt Dışı Fuar Desteği

Amacı

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektörden ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen fuarlar içi; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödeme yapılır.

Destek Oranı

Bireysel Katılım Desteği; %60 ( Bir şirket bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 etkinlik için prestijli etkinlik katılımı desteğinden yararlanabilir.)

Milli Katılım Desteği: %70

Test Analiz Desteği

Amacı

Yurt dışı pazara girmek amacıyla çalışmalarını sürdüren şirketlerin, pazara girişte karşılaştıkları teknik engelleri aşamaları amacıyla uluslararası nitelikteki belge ve sertifika alımına, test/analiz düzenlenmesine yönelik harcamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Test/analiz raporu giderleri.

Destek Oranı: %60

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Amacı

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Müracaat ve doküman inceleme giderleri Belgelendirme tetkik giderleri
İlk yıla ait belge kullanım ücretleri giderleri Test/analiz raporu giderleri
Zorunlu Kayıt Ücretleri giderleri
Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti giderleri Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti giderleri

Destek Oranı: %50

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Amacı

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Yurt içi marka tescil belgesine sahip olan (yurt dışında birimi bulunan şirketler için marka tescil şartı aranmaz)

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları
 • TV/radyo reklamları
 • TV/radyo programlarına sponsorluk
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Destek kapsamına alınan yurt dışı birimlerin ya da yurt dışında tescilli markaların web sitesi tasarımı
 • Sosyal medya tasarımı
 • Online satış sitesi tasarımı
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/ marka tanıtımı Yabancı dilde hazırlanmış dijital kataloglara ilişkin giderler
 • Afiş/broşür/el ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/ kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog/kartela
 • Elektronik ekranlar
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı
 • Online olanlar da dâhil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı tanıtım malzemeleri
 • Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) stantlar/ soğutucular
 • Tadım aktiviteleri
 • Defile/show/seminer/konferans düzenleme gideri

Destek Oranı: %60

Yurt Dışı Birim Desteği

Amacı

Türkiye’de sınai-ticari veya ticari faaliyet gösteren firmalar ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderlerinin belli bir bölümünün karşılanmasıdır.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri

Destek Oranı: %60

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Amacı

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenmesidir.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Yurt içi marka tesciline sahip işletmeler

Destek Unsurları

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler

Destek Oranı: %60

Yurt İçi Fuar Desteği

Amacı

Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen fuarlar için; boş alan ve stand harcamalararına ilişkin giderlere Bakanlıkça ilan edilen “Desteğe Esas Tutar”ın çarpılması suretiyle metrekare bazında ödeme yapılır.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen fuarlar içi; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödeme yapılır

Destek Oranı: %70 (fuar m2 başına alınacak destek bakanlık tarafından belirlenir)

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Amacı

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerine veya elektronik pazar yerlerine üyelik giderlerinin desteklenmesidir.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri

Destek Oranı: %60

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Amacı

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler.

Destek Oranı: Şirketler için %60

Danışmanlık Desteği

Amacı

Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları kurumsal altyapı geliştirmeye yönelik danışmanlık harcamaları ile hedef pazarlarına yönelik alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklemek amaçlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş sınai ve/veya ticareti şirketler.

Destek Unsurları

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler,

Destek Oranı: %60

Mobil Oyun/Uygulama Geliştirme Desteği

Amacı

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamaların veya bilgisayar oyunlarının yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ve görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanuna göre kurulmuş bilişim sektöründe yer alan işletmeler

Destek Unsurları
 • Yazılım lisans giderleri
 • Personel Giderleri

Destek Oranı: %50

Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

Amacı

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması amacıyla şirketlerin yurt dışı pazar araştırma gezilerinin desteklenmesidir.

Kimler Faydalanabilir

Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler yararlanabilir.

Destek Unsurları

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının giderleri desteklenir.

 • Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.
 • Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri

Destek Oranı: %70

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.